Φόβος - Ενοχές - Ανθρώπινες Σχέσεις ... Osho

10 Dec 2005

Τρεις έννοιες που μεταφράζονται και σε συναισθήματα. Τρεις από τους βασικούς σταθμούς στην πνευματική εξέλιξη μας. Τρεις δαίμονες με του οποίους παλεύουμε καθημερινά. Παρακάτω σας παραθέτω στα ελληνικά λόγια του Osho πάνω στις έννοιες αυτές. Εμπνευσμένα αποσπάσματα που αναμφίβολα σου μεταφέρουν την ενέργεια του ομιλητή. Τα κείμενα βέβαια προϋποθέτουν κάποια "προετοιμασία" για την ολοκληρωμένη κατανόησή τους.

Attachments