Μαρίνα Π. Ζωγράφου

17 Jul 2007

Μαρίνα Π. Ζωγράφου
Κομοτηνή 1937

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΜΟΝΟ Ο ΑΝΕΜΟΣ, Ποίηση εκδόσεις Θουδυδίδης, Αθήνα 1985. Μετάφραση Αγγλική Μάνος Καρυδιάς.
ΤΟ ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ, Μυθιστόρημα εκδό­σεις Το Ελληνικό Βιβλίο Αθήνα 1986. Μετάφραση Αγγλική Ευαγγελία Καρβούνη.
APASSIONATA, Ποίηση εκδόσεις Γκοβόστη Αθήνα 1989. Με­τάφραση Γαλλική Αλίκη Μπογδάνου Αγγλική Μανώλης Σταυ­ρίδης.
ΕΚΣΤΑΣΗ, Μυθιστόρημα εκδόσεις Γκοβόστη Αθήνα 1990. Μετάφραση Αγγλική Ελένη Παπαδοπούλου Γαλλική Αλίκη Μπογδάνου.
ΡΕΚΒΙΕΜ Ελεγεία εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα 1991. Μετά­φραση Γαλλική Ειρήνη Μίσσιου-Γιαννακοπούλου Αγγλική Ελένη Παπαδοπούλου.
ΕΡΩΤΙΚΗ ΤΑΡΑΝΤΕΛΛΑ Ποίηση τυπογραφείο Π. Ευσταθίου, Αθήνα 1992. Μετάφραση Γαλλική Ειρήνη Μίσσιου-Γιαννακο­πούλου Αγγλική Ελένη Παπαδοπούλου. Πήρε μετάλλιο ασημέ­νιο της ACADEMY DES LETTRES DU PERIGORD 1992, BORDEAUX FRANCE και μετάλλιο χρυσό από SENTIERS POETIQUES NIMES, FRANCE.
ΤΙ ΕΙΠΑΝ Σχόλια για τη Μαρίνα Κριτική Αθήνα 1993.
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Λαογραφικό τυπογραφείο Π. Ευ­σταθίου Αθήνα 1993.
ΝΥΧΤΕΣ ΘΥΡΕΩΝ Ποίηση τυπογραφείο Π. Ευσταθίου, Αθή­να 1994. Μετάφραση Αγγλική Φρόσω Μπαλαούρα Γαλλική Ειρήνη Μίσσιου-Γιαννακοπούλου. Βραβεύτηκε με χρυσό με­τάλλιο από το SANTIERS POETIQUES NIMES FRANCE.
ΣΚΟΡΠΙΑ ΦΥΛΛΑ Ημερολογίου Μυθιστόρημα εκδόσεις Γκο­βόστη Αθήνα 1995. Μετάφραση Αγγλική Ελένη Παπαδοπούλου Γαλλική Ειρήνη Μίσσιου-Γιανακοπούλου. Βραβείο Πολύ­πτυχου 1996.
ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΡΑΨΩΔΙΑΣ Ποίηση εκδόσεις Γκοβόστη 1996. Μετάφραση Αγγλική Φ. Μπαλαούρα - Ελένη Παπαδοπού­λου. Γαλλική από Ειρήνη Μίσσιου-Γιαννακοπούλου, βραβεύ­τηκε με χρυσό μετάλλιο από NIMES Γαλλία 1999 και 2001.
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ Ποίηση εκδόσεις Γκοβόστη Αθήνα 1996. Μετάφραση Αγγλική Μύρια Γεωργίου.
ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΙ ΕΡΩΔΙΟΙ Ποίηση εκδόσεις Γκοβόστη Αθή­να 1996. Μετάφραση Αγγλική Ελένη Παπαδοπούλου.
ΣΕΛΑΝΑ Ποίηση εκδόσεις Γκοβόστη 1996. Μετάφραση Αγ­γλική Ελένη Παπαδοπούλου. Βραβεύτηκε από την MICHAEL MADHUSUDAN ACADEMY 1997 στην Καλκούτα Ινδία.
ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ Κριτικές Β'. Βιβλίο, εκδόσεις Γκοβόστη Αθήνα 1998. Μετάφραση Αγγλική από τη Στέλλα Μακρυκώστα, Ευαγγελία Καρβούνη και Ελένη Παπαδοπού­λου.
ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ Κριτικές Γ. Βιβλίο. Μεταφρα­σμένο στην Αγγλική 1999 από Ε. Καρβούνη.
ΛΕΓΕΩΝΕΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ Ποίηση εκδόσεις Γκοβόστη 1999 Μετάφραση από Μάνο Καρυδιά στην Αγγλική. Επίσης ανέκ­δοτη ύλη Ποίημα Αγάπης Πεζό και Λάργκο τραγούδι Ποίηση...

Έλαβε Έπαινο από τις Δελφικές Αμφικτιονίες για το ποίημα της Εμπειρία στο διαγωνισμό της 27-9-1992.
Τρία μετάλλια για όλο το έργο της από το Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών Ιπποκράτους 138, Αθήνα 1994-1996.
Από το εξωτερικό χρυσό μετάλλιο το Περιστέρι της Ειρήνης DOVE AWARD Μελβούρνη Αυστραλία 1995 και δίπλωμα από την Παγκόσμια Ακαδημία Ποιητών 1995, Ινδία.
Δύο διπλώματα για όλο της το έργο από το TEMPLE OF ARTS ACADEMY INTERNAIONAL NEW ZEALAND και από το THE TEMPLE OF ARTS MUSEUM "CERTIFICATE OF MERIT" από τον πρόεδρο του DR. IVAN CUDA το 1996.
To 1998 χρυσό μετάλλιο και τέλος το μετάλλιο των Συντρό­φων που είναι για ανδραγαθίες στρατιωτικών... 1999.
Το 1997 έλαβε τιμητικό Doctora Λογοτεχνίας στο Διεθνές Συ­νέδριο Ποιητών που κάθε χρόνο διοργανώνει η Παγκόσμια Ακαδημία Γραμμάτων Τεχνών και Πολιτισμού που εδρεύει στη Καλιφόρνια USA στη Σεούλ Κορέα...
Το 1997 έλαβε υποψηφιότητα για το Βραβείο NOBEL από την Παγκόσμια Ακαδημία Ποιητών που εδρεύει στο Μαντράς Ινδία και από τη Διηπειρωτική Επιτροπή στη Λογοτεχνία. Κατεχωρήθη το όνομά της στη λίστα των υποψηφίων καθώς και το 1998.
Επίσης 1999 προτάθηκε πάλι για το NOBEL από την Αυ­στραλία για την Λογοτεχνία όπως και το 2000.
Έλαβε βρα­βείο κι από το Σαρακήνειον Ίδρυμα Αθήνα 1999.
Βιβλίο ποιημάτων της εξεδόθη στην Κινεζική με τίτλο Ματω­μένα Διαμάντια στην Κίνα από τον Λι Τζη καθηγητή στο Πα­νεπιστήμιο του Πεκίνου όπου έγινε και Συμπόσιον Αναφορά στο έργο της υπ' αυτού.
Εν συνεχεία έβγαλε σε μετάφραση κινεζική από Λι Τζη άλλα δύο βιβλία με τίτλο το Λαμπρό Αστέρι της Σοφίας, και SELECTED VERSES BY MARINA P ZOGRAFOU στο Πεκίνο Κίνας...
Άλλο βιβλίο κριτικής του έργου της εξεδόθη στην Ινδία από τον DR. M.K. GOPINATHAN όπως και βιβλίο κριτική μεγάλο από τον DR. SURESH SANDRA DWIVENDI καθηγητή Πανεπι­στημίου της ALLAHABAD, Ινδία.
Βραβεύτηκε από το INTERNATIONAL RESEARCH FOUNDATION Ινδία 2-4-1999.
Από την INTERNATIONAL WRITERS AND ARTISTS ASSOCIATION AND BLUFFTON COLLEGE USA από την πρόεδρον DR. TERESINK PEREIRA δύο φορές.
Από το IBC CAMBRIDGE Αγγλία.
Από τη Διεθνή Ένωση Ελ­λήνων Λογοτεχνών της κ. Χρυσούλας Βαρβέρη Βάρρα δύο βραβεία για το έργο το ποιητικό και για τις Λεγεώνες της Νύ­χτας.
Δίπλωμα για την συμμετοχή της στην Έκθεση τη Διεθνή Βιβλίου της Φραγκφούρτης Γερμανία.
Το 2000 έλαβε μέρος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποιητών που έγινε στη Θεσσαλονίκη και βραβεύτηκε ως η Ποιήτρια της Χιλιετίας από την Ακαδημία Παγκοσμίων Ποιητών Ινδία.
Όπως έλαβε και το τίτλο η Γυναίκα του 2000 από το IBC Αμερικής.
Το 2001 έλαβε το ύψιστο Βραβείο το Χρυσό Στέμα με την περγαμηνή ως LAUREATE WOMAN OF LETTERS από τον Παγκόσμιο Σύλλογο LAUREATE POETS INTERNATIONAL USA δηλαδή των Διακεκριμένων Παγκόσμιων Ποιητών, στο Συνέδριό τους στη Μανίλα Φιλιππίνες τον Αύγουστο.
Το 2002 είναι πάλι υποψήφια για το NOBEL Λογοτεχνίας από την Ινδία και προτάθηκε και για το Παγκόσμιο Φιλολο­γικό Βραβείο NEUSTADT από OKLAHAMA USA με τίτλο WORLD LITERATURE AWARD FOR 2002...